Privacy Verklaring

Belastingservice Hans Bouwmans
6004 BX Weert,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details
E-Mail hans.bouwmans@live.nl
Mobiel +31 (6)10862366

Hans Bouwmans is de functionaris voor gegevensbescherming
van Belastingservice Hans Bouwmans
Hij is te bereiken via hans.bouwmans@live.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Belastingservice Hans Bouwmans verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens als u via e-mail contact met mij opneemt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw vraag of verzoek

De e-mail van Belastingservice Hans Bouwmans wordt alleen lokaal bewaard. Als u via e-mail contact met ons opneemt, worden de betreffende e-mails op mijn pc opgeslagen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogden. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hans.bouwmans@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Belastingservice Hans Bouwmans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Belastingservice Hans Bouwmans neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Belastingservice Hans Bouwmans) tussen zit.

Belastingservice Hans Bouwmans gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen
Opslag van e-mails in Microsoft Outlook om inkomende e-mails te beheren.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Belastingservice Hans Bouwmans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens hanteer ik de volgende bewaartermijnen: Persoonsgegevens, zijnde Naam en e-mailadres, gedurende 2 jaar ten behoeve van contact.

Het delen van persoonsgegevens met derden
Belastingservice Hans Bouwmans verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Belastingservice Hans Bouwmans gebruikt uitsluitend functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Alle informatie die eerder is opgeslagen via de browserinstellingen kunt u verwijderen door uw internetgeschiedenis te wissen.

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Belastingservice Hans Bouwmans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: hans.bouwmans@live.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Belastingservice Hans Bouwmans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Hoe wij persoonlijke gegevens beschermen
Belastingservice Hans Bouwmans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via hans.bouwmans@live.nl

Shopping Basket