Over Inkomstenbelasting

Vrijwilligersvergoeding 2024 wordt verhoogd.
De maximale hoogte van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding gaat in 2024 omhoog van € 1.900 naar € 2.100 per jaar. Daarmee stijgt ook het maandbedrag van € 190 naar € 210 per maand. De regeling is bedoeld om met minimale administratie organisaties in staat te stellen vrijwilligers belastingvrij tegemoet te komen in de kosten die vrijwilligers maken voor hun vrijwilligerswerk. Wat betekent dit voor je organisatie? En wat voor jou als vrijwilliger?
TSZ vergoeding -- Tegenmoetkoming Specifieke Zorgkosten.
Stel, je hebt niet-vergoede zorgkosten maar je betaalt weinig of geen belasting waardoor aftrek (nagenoeg) geen teruggaaf oplevert (bijvoorbeeld omdat je alleen maar AOW hebt). Voor dit soort situaties is er de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ). Ziektekosten leiden dan toch tot een teruggaaf, maar dan op basis van de TSZ-regeling. De TSZ wordt uitbetaald als de te betalen belasting door de aftrek van zorgkosten lager wordt dan het bedrag van de heffingskortingen (en het bedrag van de TSZ hoger is dan € 15). De Belastingdienst bepaalt op grond van je aangifte inkomstenbelasting of je in aanmerking komt voor deze regeling. Is dat het geval, dan krijg je de TSZ automatisch uitbetaald. Je moet dus wel even aangifte doen.
Shopping Basket